SDP BiH

Vjerska i etnička obilježja u školama

Etnički podijeljeni obrazovni sistemi koji se nalaze pod zaštitom etno-političkih elita su štetni po našu zemlju i po sve naše mlade ljude.

Svi oblici segregacije u školama moraju prestati, uključujući „dvije škole pod jednim krovom“ i monoetničke škole, a zajedničko jezgro nastavnog plana i programa treba u potpunosti primjenjivati i dalje razraditi, te da vlasti trebaju osigurati inkluzivno i nediskriminirajuće okruženje za učenje u svim školama što uključuje i uklanjanje svih simbola koji predstavljaju etničku ili vjersku pristrasnost.

Socijaldemokratski stav!

A B D F H I K M N O P R S U V Z

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu