SDP BiH
Senaid Begić za Oslobođenje

Tražimo formiranje jedinstvenog federalnog Zavoda za zdravstveno osiguranje

Senaid Begić, zastupnik SDP-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, pokrenuo je inicijativu za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, u smislu da se umjesto trenutnih 11 zavoda predvidi formiranje jedinstvenog federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, dok bi se kantonalni zavodi prestrukturirali u službe.

Takav model podrazumijevao bi centralno prikupljanje i raspodjelu sredstava od doprinosa za zdravstveno osiguranje po jedinstvenim kriterijima u FBiH. Ovu bi inicijativu podnijela Skupština ZDK-a.

– Formiranjem jedinstvenog federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, barem bi u Federaciji BiH došlo do ujednačavanja prava iz zdravstvenog osiguranja osiguranih lica ovog entiteta. Zasigurno je da bi najviše profitirali pacijenti. Smanjili bismo administraciju i administrativne barijere, kaže Begić.

Dodaje da bi ovakvom reformom najviše koristi imali osiguranici, koji više ne bi imali kantonalnih barijera, došlo bi do ujednačavanja prava osiguranih lica na federalnom nivou, te se više ne bi moglo desiti da osiguranici sa jednog područja imaju više prava od onih sa drugog. Sama ova reforma bi omogućila jedinstven način pristupa, djelovanja i poboljšanja zdravstvene zaštite na nivou entiteta.

Trenutni sistem je, veli, prilično neuređen. Razlike pokazuje prosječna potrošnja lijekova za jednog osiguranika, jer onaj iz Kantona Sarajevo potroši prosječno 160 KM na lijekove sa esencijalne liste, osiguranik iz ZDK-a 55, a onaj iz Posavskog kantona 35 KM.

Ovdje možete pročitati inicijativu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju:

Inicijativa

 

 


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu