SDP BiH

SDP Bihać o Nacrtu Budžeta grada za 2017. godinu

SDP Bihać podržava Nacrt Budžeta grada Bihaća za 2017. godinu. SDP smatra da se Budžet Grada Bihaća za 2017 godinu po svojoj strukturi i planiranim sredstvima po namjeni ne može svrstati ni u razvojni niti u socijalni budžet. To je silom prilika prvenstveno sanacioni budžet koji je realno planiran u visini od 22.000.000 KM, gdje je veliki broj rashoda sveden na elementarni minimum.

Međutim, na taj iznos zakonski je bilo nužno planirati sredstva rashoda za zatečena dospjela, a neizmirena dugovanja, te za nenamjenski potrošena sredstva, a sve u iznosu blizu 9.000.000 KM, što predstavlja manji dio od oko 45 miliona KM zatečenih obaveza iz prethodnog perioda, koje se trebaju sanirati u narednim godinama. Radi se konkretno za ovu godinu o povratu dijela nezakonito utrošenih namjenskih sredstva u iznosu od 4 miliona KM, zatim sredstava za izmirenje dijela obaveza iz ranijeg perioda prema povjeriocima od 2 milona KM, sredstava koja se moraju planirati za izmirenje dijela dugoročnog kredita za ovu godinu, te sredstva za realizaciju KFW projekta odnosno sanacije raskopanih gradskih ulica.

Tako je Nacrt Budžeta usvojen u visini od 30.248.733,00 KM i kao takav proslijeđen na javnu raspravu. Detaljnom analizom stvarnog financijskog stanja u koji je Grad doveden, evidentnim neodgovornim rasipništvom prethodne SDA-ovske vlasti, može se kazati, da je u ovakvoj situaciji, ovo ustvari – jedini mogući budžet, koji podrazumijeva striktnu racionalizaciju i štednju svih resursa, te aktivnosti oko povećanja javnih prihoda.

Svjesni ozbiljnosti situacije u kojem se Grad nalazi te odgovornosti koju nosimo prema Gradu i građanima Bihaća, prihvatili smo planirani Nacrt Budžeta svjesni neminovne zakonske obaveze, da se pored realno planiranih sredstava u visini od 22.000.000 KM, zatečena dugovanja i nenamjenski potrošena sredstva također moraju uvrstiti u budžet.

Zbog neodgovornog i nezakonitog rasipništva, prethodne SDA-ovske vlasti, kojim je opustošen budžet Grada, kategoričan zahtjev vijećnika SDP-a bio je da se dokumentacija o tome mora dostaviti nadležnom kantonalnom tužilaštvu, što je Vijeće uprkos protivljenju SDA-ovskih vijećnika, svojim zaključkom i usvojilo.

Navedenim zaključkom se zadužuje gradonačelnik Grada Bihaća Šuhret Fazlić da u roku od 15 dana, sva saznanja u vezi nenamjenskog trošenja 6.017.498,26 KM namjenskih sredstava iz Budžeta Grada Bihaća, među kojima su sredstva od donacija Kantonalnoj bolnici, KFW projekta, Civilne zaštite, Agencije za slivno područje rijeke Save itd., dostavi nadležnom tužilaštvu radi utvrđivanja eventualne krivične odgovornosti odgovornih lica, a zbog postojanja sumnje u vezi iste.

SDP se zalaže za stabilizaciju Budžeta, u kojem se neće dozvoliti daljna zaduživanja Grada, zarad jeftinog političkog populizma. Podržavamo samo one projekte koji se uz tekuće troškove mogu i moraju finansirati.  Na taj način želimo grad Bihać spasiti daljnje dubioze u koju je doveden.

Što se tiče novog Pravilnika o sistematizaciji Gradske upave, koji je svojom odlukom donio gradonačelnik Šuhret Fazlić, organizacijska struktura Gradske uprave smatramo da je dodatno usložnjena povećanjem broja službi i odsjeka. Smatramo da će isti morati biti podložan analizi nakon određenog vremenskog perioda, u smislu ocjene njegove efikasnosti i svrsishodnosti. Ukoliko se pokaže da izmjenama navedenog Pravilnika nisu postignuti željeni efekti, isti je neophodno revidirati bez odlaganja i na tome ćemo insistirati.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu