SDP BiH
FOM KO SDP BiH Tuzla

Prioritet organizaciono jačanje i edukacija

Danas je u Srebreniku održana sjednica Predsjedništva Foruma mladih Kantonalne organizacije SDP BiH Tuzla na kojoj je razmatrano zatečeno stanje u Forumu mladih na kantonalnom nivou ali i Forumima mladih na lokalnom nivou na području Tuzlanskog kantona.
Nakon analize zatečenog stanja Predsjedništvo je zaključilo da su najvažniji prioriteti Foruma mladih u Tuzlanskom kantonu organizaciono jačanje lokalnih i kantonalne organizacije Foruma mladih kao i edukacija svih članova.

Predsjedništvo će u narednom periodu intenzivnije raditi na navedenim prioritetima a sve u cilju jačanja Foruma mladih i afirmacije njegovih članova.
Izborna Konvencija Foruma mladih Kantonalne organizacije SDP BiH Tuzla je održana u subotu, 29. aprila 2017. godine. Na Konvenciji je za predsjednika organizacije izabran Armin Čolić, za sekretarku Hanifa Hasić, dok su za potpredsjednike izabrani Daliborka Nikolić, Dženan Lelić i Nurija Hasukić.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu