SDP BiH

Press Kluba poslanika u Skupštini BPK Goražde

Vlast u BPK Goražde predvođena SDA nema apsolutno nikakvu podršku viših nivoa vlasti. Federalna vlast predvođena SDA i HDZ će ovom kantonu oteti oko 20 miliona maraka za četri godine po osnovu umanjenog granta i upustva Federalne premijerke jelke.

SDA je odlučila da trasa auto puta Sarajevo-Beograd bude preko Žepča i Bijeljine, tako da će stanovnicima Sandžaka najbliže i najbrže putovanje do Sarajeva biti preko Čačka, Beograda, Bijeljine, Tuzle i Žepča.Stanovnici kao i privrednici BPK Goražde će se i dalje snalaziti kako znaju i umiju i nadati kao i predhodnih 20 godina. Da će brza cesta preko Grepka konačno biti izgrađena.

Posljedni u nizu poteza nesposobnog Novalića u gušenju, odnosno uništenju ovoga kantona je postupak koji je lično pokrenuo pred Ustavnim sudom Federacije kako bi spasio „Siromašni“ BH Telekom i sprečio da isti uplaćuje porez u Budžet BPK u simboličnom iznosu.

Ova vlast u našem kantonu, i izvršna i zakonodavna je pobjegla sa posljednjeg zasjedanja Skupštine BPK Goražde kako ne bi podržala donošenje Zakona kojim bi se propisao način eksploatacije pijeska, šljunka i propisnog materijala za puteve, spriječila pljačka prirodnih bogastava i obezbjedila značajna sredstva u budžetu kantona iz kojih bi se isplaćivale redovne stipendije, tranše sportskim klubovima, socijalnim kategorijama, majkama porodiljama, dijabetičarima i drugima.

Ukazujemo na katastrofalno stanje u BPK Goražde prouzrokovano neznanjem, neradom, kriminalom, korupcijom, kršenjem Ustava i Zakona, zloupotrebama ovlaštenja, funkcija i pozicija od strane većeg broja članova izvršnih i zakonodavnih organa vlasti koji radi ličnih intresa, intresa svoje uže i šire rodbine, prijatelja, jaransko-stranačkih intresa ovaj kanton sigurno vode u propast.

Ovi su pojedinci samo i potpuno posvećeni ostvarivanju ličnih ciljeva i intresa, zapošljavanju užih i širih članova porodica (sinova, kćeri, supruga,svastika, ljubavnica) namještanju donacija, raznoraznih poticaja, finansijskih sredstava, TV aparata, uređaja I SVEGA OSTALOG. Ova vlast u kantonu funkcionše na sistemu ucjena i podvala, stalnih svađa i opstrukcija, ultimatuma, iznuda i prijetnjih.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu