SDP BiH

Parlamentarna većina bježi od penzionog zakona

Nema dileme, potpuno je jasno, da parlamentarna većina u Federaciji bježi od penzionog zakona jer nije u stanju da se suoči sa problemima nagomilanim u ovoj oblasti,da osigura, a kamoli unaprijedi sistem funkcionisanja Fonda PIO/MIO na principu generacijske solidarnosti,niti da promijeni penzionu politiku,rečeno je na proširenoj sjednici Predsjedništva Foruma seniora/ki SDP BiH, održanoj danas u Sarajevu.

Forum seniora/ki SDP BiH poziva sadašnje penzionere i one koji će to biti u budućnosti, da nam se pridruže u traženju rješenja i oblikovanju penzione politike na principima jednakosti,pravde i solidarnosti.

Naime u procesu pripreme i definiranja Amandmana na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH, konstatirano je da se nikakvim amandmanima ne mogu izgraditi novi odnosi ukoliko predlagač zakona nije pokazao iskrenu namjeru da zamijeni politiku proizvodnje penzionera, politikom otvaranja radnih mjesta i zapošljavanja,te da realizuje vlastiti Program konsolidacije Fonda PIO/MIO.

Parlamentarna većina je odlučila da „reformu“ penzionog sistema provede preko leđa sadašnjih penzionera,ostavljajući ih na margini , a da istovremeno zadržava odnos zaposlenih i penzionera na 1,15:1 i da polovinu penzionera zadržava na granici ili ispod linije siromaštva.

Potpuno je svjesna da rasprava o Prijedlogu zakona otvara vrlo teška i složena pitanja koja se tiču posljedica kršenja važećeg Zakona o PIO prema penzionerima koji su penzionisani nakon 2000.godine, kao i o pitanjima provođenja osporavanog međuentitetskog Sporazuma o načinu utvrđivanja staža osiguranja prema mjestu sticanja prava, provođenja odluka i preporuka u vezi s tim pitanjima,te da nije u stanju da na navedene probleme odgovori na principu  poštivanja ljudskih prava i eliminisanja diskriminacije.

Nedopustivo je i razumnom čovjeku neshvatljivo,da parlamentarnu većinu više zanima Zakon o igrama na sreću, nego sreća i dostojanstvo penzionera, koji su im omogućili da sjede u udobnim foteljama.

Forum seniora/ki SDP BiH poziva sadašnje penzionere i one koji će to biti u budućnosti, da nam se pridruže u traženju rješenja i oblikovanju penzione politike na principima jednakosti, pravde i solidarnosti.

 


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu