SDP BiH

Novaliću, u laži su kratke noge

Fadil Novalić, premijer Federacije BiH neistinama je odlučio braniti neistine i time po ko zna koji put pokazao da je nedostojan funkcije koju obavlja.

Činjenica je da Vlada koju vodi, sistematski opstruira provedbu Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala već tri godine.

Vlada SDP je ostavila novac potreban za zapošljavanje potrebnih sudija i tužilaca u budžetu za 2015.godinu u iznosu od 3,3 miliona KM koje Vlada SDA HDZ nije željela utrošiti.

Članovi 3. i 23. Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala jasno propisuju da se sredstva za rad Posebnih odjela osiguravaju u budžetima Vrhovnog suda i Federalnog tužilaštva,  radi čega je Vlada SDP-a i planirala dodatna sredstva u budžetima te dvije pravosudne institucije. (Prilog 1)

Novalić ovo pokušava banalizirati tvrdnjama kako je, eto, SDP nekoga zaposlio u ovim institucijama. Zvanična statistika VSTV, međutim, demantira Novalića i upravo pokazuje da nije bilo prijema potrebnih tužilaca i sudija bez kojih se ne može započeti sa primjenom zakona.

U Tužilaštvu u 2015.godini nije imenovan niti jedan novi tužilac, dok je u sud imenovano troje sudija, koji opet nisu primljeni u Posebni odjel,  jer on nije uspostavljen!? (Prilog 2 i 3)

Iako Novalić i njegova SDA, očito, vjeruju kako nula tužilaca može procesuirati stotine lopova pred troje sudija u nepostojećem sudu, bilo bi im pametnije da u tako nešto ne pokušavaju uvjeriti i druge.

Možda Novalić i SDA imaju svoje kadrove u sudovima i tužilaštvima, ali ipak podsjećamo premijera da se prijem kadrova vrši putem VSTV-a, a ne političkih stranaka.

Krajnje je vrijeme da Novalić i njegova SDA nakon tri godine neuspješne vladavine prestanu govoriti šta će kao nekada uraditi, već je vrijeme da počnu polagati račune građanima za sve ono što nisu uradili, a bili su dužni.

Jedna od tih stvari je i borba protiv kriminala i korupcije, koja prije svega znači jačanje kapaciteta pravosudnih institucija i poštivanje zakona.

Vlada koju vodi Novalić već tri godine blokira primjenu zakona koji treba osigurati da FBiH konačno dobije efikasan okvir za otkrivanje i kažnjavanje najtežih oblika korupcije i privrednog kriminala.

Time su direktno stali u zaštitu kriminala.

Neka Novalić i njegova SDA objasne zašto to rade, naročito jer su i zastupnici SDA pred izbore 2014. godine glasali za ovaj zakon, ali ga od tada uspješno drže kao mrtvo slovo na papiru.

Njihovi partneri iz HDZ-a makar su dosljedni, bili su protiv usvajanja zakona, kao što danas ne dozvoljavaju njegovu primjenu zajedno sa SDA.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu