SDP BiH
Saopštenje SDP BiH Žepče

Mjesna zajednica Žepče je politička instanca SDA i HDZ-a, koja ne radi u interesu građana grada Žepča

Dr. Kemal Mehinagić je podnio neopozivu ostavku na mjesto člana Vijeća MZ Žepče, a u nastavku pročitajte kompletno pismo vijećnika SDP-a u Općinskom vijeću Žepče.

Poštovani,

Kao legalista u životu, prije konačnog stava, želim da iznesem svoje viđenje trenutnog funkcionisanja i djelovanja Mjesne zajednice Žepče. Kao što Vam je poznato MZ Žepče je godinama bila i više nego pasivna i zahvaljujući nekoliko entuzijasta, među kojima sam i ja,  održan je Zbog građana, uz prisustvo preko 100 građana, gdje je izabrano novo rukovodstvo Mjesne zajednice Žepče.

U tom trenutku sam vjerovao da će Vijeće MZ Žepče, raditi u interesu građana, a da ćemo svi konačno dobiti jedno tijelo koje će čuvati i zastupati interese građana u gradu Žepču.

Nažalost u ovom trenutku, to ne mogu reći, Mjesna zajednica Žepče je postala politička instanca vladajućih političkih opcija SDA i HDZ, koja, nažalost po građane Žepča između politike i građana, bira politiku.

Političko funkcionisanje Mjesne zajednice Žepče ću kroz nekoliko primjera nastojati demistificirati, a kao argumente pomenut ću egzaktne činjenice.

U vrijeme kada su poskupljenja komunalnih i drugih režijskih troškova u najvećoj mjeri pogađala građane grada Žepča, rukovodstvo Mjesne zajednice je cijelu stvar nijemo posmatralo i pod političkim pritiskom SDA i HDZ-a,  prolongiralo zakazananu sjednicu, na kojoj je Vijeće MZ Žepče trebalo i moralo zauzeti stav o najavljenom poskupljenju komunalnih usluga.

Nakon što je Klub SDP-a u OV Žepče prvi puta zvaničnim putem – zvaničnim aktom  predložio izgradnju dječijeg parka „Lamela“ Žepče kroz amandmansko rješenje u iznosu od 20.000,00 KM, a nakon toga je isto rješenje odobreno na sjednici Općinskog vijeća od strane Načelnika i parlamentarne većine, rukovodstvo Mjesne zajednice Žepče politizira kompletnu stvar na način da putem lokalnih portala proziva Klub SDP-a u OV Žepče i ponovo 12 mjeseci nakon što je odobrena inicijativa na sjednici Općinskog vijeća Žepče predlaže isti prijedlog u identičnom iznosu.

Smatram da prisustvo svega 30-ak delegata  Zboru građana MZ Žepče najbolje govori o tome koliko građani grada Žepča imaju povjerenje u organe mjesne zajednice i koliko rukovodstvo Mjesne zajednice Žepče zapravo rješava stvarne probleme.

Energija, koja se usmjerila na politikanstvo i jeftine političke poteze je trebala biti usmjerena ka integralnom rješenju problema građana grada Žepča, koji u odnosu na period nefunkcionisanja Mjesne zajednice Žepče, nažalost  i  ne osjete konkretnije promjene.

Osnovna zadaća rukovodstva Mjesne zajednice bi trebala biti pravna i praktična apolitična zaštita prava, sigurnosti i interesa građana, poboljšanje uvjeta i kvaliteta svakodnevnog života, afirmacija turističkih i drugih progresivnih projekata od općeg interesa, što nažalost ja, kao ni većina drugih sugrađana u proteklom periodu nismo vidjeli.

Prezentovani stavovi su sasvim dovoljan razlog za neodazivanje sjednicama Vijeća, odnosno moj povod da podnesem neopozivu ostavku na mjesto člana Vijeća Mjesne zajednice Žepče. U praktičnom smislu to znači, da sam između politike i građana, u svom životu  uvijek birao čovjeka, a tako ću učiniti i sada.

 

S poštovanjem,

Mehinagić Kemal


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu