SDP BiH

Lana Prlić

Rođena 26.03.1993. , u Makarskoj. Osnovnu i srednju školu je završila  je u Mostaru. Diplomirala je  Međunarodne i javne odnosa 2015.godine, i magistrirala na  Master studiju iz oblasti Međunarodnih financija i poslovanja. Član je Socijaldemokratske Partije Bosne i Hercegovine od 2010.godine. U oktobru/listopadu 2015. godine, na 6. Kongresu SDP BiH,  izabrana je za potpredsjednicu SDP BiH, i time postala najmlađa žena u regionu koja se nalazi na toj poziciji. U zadnjih 6 godina bila je učesnik  raznih seminara i projekata koji su se bavili pitanjima mladih, žena, te budućih lidera na BiH političkoj sceni. Pored obaveza koje nosi ova politička pozicija, također pomaže i radi pri organizaciji seminara, okruglih stolova kao i pri međunarodnom odjelu SDP BiH.

 • Obrazovanje:
 • 2011 – Završena Gimnazija Mostar
 • 2015 – Bachelor Međunarodnih i javnih odnosa
 • 2017 – Magistar Međunarodnih finansija i poslovanja
 • Edukacije i društveni angažman:
 • 2007-2011 –  aktivni angažman u Vijeću učenika Gimnazije Mostar
 • 2010 – učestovala u snimanju dokumentarnog filma „Dvije škole pod jednim krovom“ u nevladinoj organizaciji SHL (Schuler Helfen Leben), te iste godine završila edukaciju za mlade u istoj nevladinoj organizaciji
 • 2010 – sudjelovala u projektu InfoHouse-a „Volontiraj-kreditiraj“
 • 2011- sudjelovala u projektu InfoHouse-a „Volontiraj-kreditiraj“
 • 2010 – aktivna članica Foruma mladih SDP Mostar
 • 2011 – učestovala u „Političkoj školi“ koju su organizovale nevladina organizacija Friedrich Ebert Stiftung i Socijaldemokratska partija BiH (SDP)
 • 2012 – jedna od 20 žena koje učestvuju u trogodišnjoj edukaciji „Young Women Leadership Academy“ Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) u svrhu educiranja mladih žena, budućih političarki u njihovom političkom obrazovanju i povećanju broja žena na političkoj sceni naše države
 • 2013 –jedna od pet učesnika predstavnika mladih iz političkih stranaka Bosne i Hercegovine na Euro-Mediterranean Leadership Institute održanom u maju mjesecu tekuće godine u Antaliji (Turska) pod vodstvom Međunarodnog Republikanskog Instituta (IRI)
 • 2013 – jedna od 36 učesnika, izabrana od strane Council of Europe (Vijeća Europe), u Školu za političke studije u BiH organizovanu od strane CoE-a
 • 2014 – Kandidatkinja za Skupštinu HNK na Općim Izborima 2014.
 • 2015 – Učesnica „Promising politicans“ Fondacije Friedrich Ebert Stiftung
 • 2015 – Učesnica Transatlantic Inclusion Leaders German Marshal Fund-a
 • 2016 – Youth Ambassador PESa- Ambasadorica Plana za mlade
 • 2016 – Članica i učesnica LEAP Team-a Međunarodnog Republikanskog Instituta
 • Poznavanje jezika:
 • Maternji jezik: Bosansko-hrvatski-srpski jezik
 • Tečno govori engleski jezik, i poznajem francuski jezik

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu