SDP BiH
OO SDP BiH Gračanica

Klub vijećnika SDP-a BiH omogućuje proširenje kruga korisnika zdravstvenog osiguranja

Izvještaj o stanju i statusu imovine u mjesnim zajednicama na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća, pokazao je koje manjkavosti sadrže statuti mjesnih zajednica i Općine, koji su na 11. sjednici trebali biti u fokusu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračanica, koja nije dobila potrebnu većinu Općinskog vijeća Gračanica.

Vijećnici SDP-a na tačku dnevnog reda Odluka o pristupanju i izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračanica, amandmanom su tražili produžetak roka izrade Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračanica, jer smatraju da je rok od 30 odnosno 60 dana izuzetno kratak da se dođe do kvalitetnog nacrta, kao polazne osnove izrade konačnog Statuta.

Vijećnici SDP-a ostaju pri stavu da projekti UNDP-a “Jačanje uloge MZ u BiH” i “Rad jedinica lokalne samouprave” a koji sadrže preporuke organizacije i unapređenja rada mjesnih zajednica mogu pomoći u izradi kvalitetnijeg Statuta a za to je potrebno vrijeme.

Jedan od argumenata za produžetak roka bio je i izrada Budžeta Općine Gračanica za 2018. godinu, koji bi bacio u sjenu izradu Statuta, jer bi se rokom od 60 dana vremenski poklopili. Vrijeme će pokazati.

Podsjećamo javnost, da su vijećnici SDP-a na decembarskoj sjednici 2016. godine, glasali za izmjenu Statuta koja se odnosila na deprofesionalizaciju Predsjedavajućeg Općinskog vijeća, što nije dobilo podršku većine.

Posebno zadovoljstvo vijećnika SDP-a je što se na dnevnom redu 11.sjednice našla Odluka o proširenju kruga korisnika prava na zdravstvenu zaštitu. Ovom odlukom proširuje se krug korisnika zdravstvenog osiguranja za lica koja nemaju regulisano zdravstveno osiguranje  a to su lica u stanju socijalne potrebe I to osobe sa težim hroničnim oboljenjima, psihički oboljele osobe lica asocijalnog ponašanja a koja nemaju zdravstveno osiguranje ni po jednom drugom osnovu.

Vijećnici SDP-a su na Informaciju o stanju aerozagađenosti, zagađenosti voda i tla na općini Gračanica, uzeli aktivno učešće u diskusiji, posebno se osvrćući na zagađenost vode i tla na općini Gračanica. Podržali su zaključke da se hitno poduzmu predložene mjere sanacije i zaštite vode i tla na području Općine.

Na kraju bi dodali da su vijećnici SDP-a i na 11. sjednici uputili nekoliko pitanja i inicijativa.

 

 

S poštovanjem,

                                                                             

 

Klub vijećnika SDP-a

OO SDP BiH Gračanica                                                                                                                          


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu