SDP BiH

Odgovor na zastupničku inicijativu Jasmine Zubić o nabavci proteza za dijalizne bolesnike

Zastupnica Jasmina Zubić (SDP) na 13. redovnoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH koja je održana 13.12.2016. godine podnijela je inicijativu da se na listu zdravstvenih usluga koje se...

Povećana prava podebljavaju podjele između boraca

Aner Žuljević, delegat Socijaldemokratske partije BiH u Domu naroda federalnog Parlamenta, kaže da za SDP zakoni, koji dijele borce, kao što su oni koji su juče usvojeni na sjednici ovog Doma, nisu...

Napušteni rudnici predstavljaju značajan resurs budućeg privrednog razvoja

Slađan Ilić, delegat Socijaldemokratske partije BiH u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, uputio je inicijativu za donošenje Zakona o postupanju sa neiskorištenim nekretninama nakon trajne i potpune...

Aktuelnosti

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu