SDP BiH

Javna tribina SDP BiH na temu “Izrada izbornog programa za 2018.godine”

Poslije današnjeg nevremena, velike kiše i grmljavine ipak je sala Centra za kulturu Goražde bila prepuna građana koji su prisustovali javnoj tribini SDP-a BiH na temu ” Izrada izbornog programa za Opće...

SDA traži nove poslušnike za skupštinsku većinu

U sadašnjem aktuelnom trenutku moramo konstatovati da se Bosansko-podrinjski kanton Goražde nalazi se u izuzetno složenoj i neizvjesnoj opštoj političkoj situaciji. Političke elite u Sarajevu postepeno ali...

Jasmin Bešlija: Bez obzira na politiku i okruženje, neophodna je saradnja svih vijećnika na unapređenju života građana u Goraždu

Jasmin Bešlija, nastavnik razredne nastave, zaposlen u OŠ „Fahro Baščelija“ u Goražde, izabrani vijećnik u OV općine Goražde, muzičar i kulturni radnik. Vršim dužnost predsjednika OO SDP Goražde i vijećnik u...

Bosansko-podrinjski Kanton

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu