SDP BiH

Općinska organizacija SDP BiH Travnik potpisala Sporazum o prijateljstvu sa SPD Leipzig

Na tragu nedavnih aktivnosti i potpisivanja sporazuma sa Ujedinjenom ljevicom grada Fano u Italiji (Sinistra Unita Fano), Općinska organizacija SDP BiH Travnik je, tokom nedavne posjete gradu Leipzigu u...

Odlukama Vlade SBK u neravnopravan položaj se stavljaju uposlenici u kantonalnim organima uprave

Na zvaničnoj stranici Vlade SBK/KSB,  u saopćenju sa 62. sjednice Vlade SBK/KSB koja je održana 19. jula 2017.godine, navodi se da je donešena  Odluka o isplati regresa za 2017. godinu, naknade za korištenje...

Država BiH ima mehanizme da sankcionira kršenje zakona u Općinskom vijeću

Na 9. sjednici Općinskog vijeća Lukavac došlo je do grubog kršenja Poslovnika o radu Općinskog vijeća, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o vladinim i ministarskim imenovanjima i niza drugih propisa...

Lokalne organizacije

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu