SDP BiH

Ostvarimo rodnu ravnopravnost !

Proteklog vikenda, 02.-04. juna 2017. godine, u Sarajevu, završen je I i II modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti, koju Forum žena SDP BiH realizuje u saradnji sa organizacijom Forum lijeve...

Poziv za učešće u Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti 2017

Forum žena SDP BiH u saradnji sa Forumom lijeve inicijative i uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme, poziva sve zainteresovane osobe, da se prijave za učešće u Socijaldemokratskoj akademiji rodne...

Rodna ravnopravnost u 21. stoljeću mora biti prioritet, a ne zadovoljenje kvote

Žene zaista čine polovinu ukupne populacije i imaju pravo na podjednaku zastupljenost u predstavničkim, izvršnim i sudskim tijelima Bosne i Hercegovine. Isključivanjem žena iz demokratskih političkih procesa...

Forum žena

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu