SDP BiH
Kakanj

Izabrano rukovodstvo Foruma seniora OO SDP BiH Kakanj

U skladu sa Odlukom o radu i organiziranju OO SDP BiH Kakanj u ponedjeljak, 18.12.2017. godine, održana je  Izvještajno izborna Konvencija Foruma seniora OO SDP BiH Kakanj. Na Konvenciji je usvojen Izvještaj o radu ovog interesnog oblika organizovanja kao  i Odluka o unutrašnjem organizovanju i radu FOS OO SDP BiH Kakanj.

Sjednici je prisustvovao Enes Piljug u svojstvu potpredsjednika OO SDP BiH Kakanj i sekretar OO SDP Kakanj Tarik Jusupović koji su svojim angažmanom dali puni doprinos u toku same sjednice.

U skladu sa Poslovnikom o radu Konvencije, izabrano je rukovodstvo u sljedećom sastavu:

Predsjednik: Komšić Nikica. Dva potpredsjednika: Kubura Ibrahim i Stevanović Petar, sekretar: Mukladžija Ramiz, članovi Predsjedništva: Palavra Husein, Lukić Anton, Duvnjak Vinko, Kozlo Sakib, Šarac Ljubica i Bilalović Dževad.

Konvenciji si obratio Komšić Nikica,  izabrani predsjednik OO SDP BiH Kakanj i istakao obavezu novog rukovodstva da u narednom periodu izradi Program rada kojim će aktivirati što veći broj članova i simpatizera FOS-a iz svih mjesnih zajednica sa područja općine Kakanj,  a čiji je  zajednički zadatak zalaganje i zastupanje  interesa penzionera i osoba starije životne dobi.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu