SDP BiH
Spremnost za pomoć

Parlament BiH jednoglasno podržao prijedlog Bećirovića da se raspravlja o krizi u Agrokoru i njenim posljedicama na bh. ekonomiju

Denis Bećirović, poslanik SDP-a u PSBiH obratio se Parlamentu BiH ističući da o problemu Agrokora treba da raspravlja i Predstavnički dom.
Imajući u vidu da Slovenija usvaja „Lex Mercator“, da se kriza širi i da će to imati posljedice i po BiH i njene građane predlažem da na dnevni red uvrstimo novu tačku pod nazivom „Informacija Vijeća ministara o posljedicama krize Agrokora na ekonomiju u BiH. Može nam se obratiti i Mirko Šarović, koji je jučer bio u Srbiji i pričao na ovu temu. Vjerujem da postoji spremnost svih nas da vidimo kako i mi možemo pomoći u ovoj sitaciji – kazao je Bećirović.
Također, Bećirović je istakao da svaka država na svijetu štiti i brani interese svojih građana. To moramo raditi i mi u Bosni i Hercegovini i zaštititi radnike, potrošače i dobavljače u Bosni i Hercegovini. Jasno je da će kriza u Agrokoru i u BiH ostaviti i kratkoročne i dugoročne posljedice i upravo zato je dužnost svih organa vlasti da maksimalno ozbiljno pristupe ovoj problematici.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH jednoglasno je podržao prijedlog i obrazloženje Denisa Bećirovića i zatražio od Vijeća ministara da do naredne sjednice dostavi Informaciju o posljedicma po ekonomiju u BiH zbog krize u Agrokoru.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu