SDP BiH
Sarajevo

FOS SDP BiH će biti aktivni sudionik izbornog procesa

Realizirajući prioritetne aktivnosti utvrđene Programskom deklaracijom Četvrte konvencije Foruma seniora/ki,održane 14.05.2015. godine na danas održanoj konstituirajućoj sjednici novoizabranog Predsjedništva FOS-a, usvojeni su Zadaci Foruma seniora/ki na održavanju izbora predsjednika općinskih/gradskih i kantonalnih/regionalnih organizacija SDP BiH.

Iako su pripreme organa SDP BiH u završnoj fazi, Predsjedništvo FOS-a je pozvalo članove i organizacije FOS-a na svim nivoima da daju puni doprinos da se izbori provedu u fer i korektnoj atmosferi.

Smatrajući da su stvorene organizacione predpostavke da forumi seniora/ki daju puni doprinos pripremi i održavanju izbora predsjednika OO/GO i KO/RO SDP BiH,po sistemu „Jedan član –jedan glas“, te održavanju općinskih/gradskih i kantonalnih / regionalnih izvještajno-izbornih konferencija, u skladu sa Statutom SDP BiH, odlukama i izbornim aktima organa SDP BiH, Predsjedništvo FOS-a je pozvalo članove i organizacije FOS-a da daju doprinos oživotvorenju smisla ovog demokratskog dostignuća i spriječe eventualne zloupotrebe.

Posebno su akcentirani zadaci na animiranju članova FOS-a na prisustvovanju predsjedničkim debatama koje organiziraju odgovarajući organi za sprovođenje izbora,izlasku na izbore i pružanju međusobne pomoći,pridobijanju novih članova i kvalitetnoj pripremi izvještajno-izbornih konferencija OO/GO i KO/RO SDP BiH.

U procesu animiranja novih članova SDP BiH iz populacije osoba starije dobi i penzionera, FOS će kao i do sada, njihov težak materijalni i socijalni položaj tretirati kao posljedicu višegodišnje nacionalističke vlasti, afirmirati mjere i aktivnosti Vlade FBiH u mandatu 2010-2014.godine na poboljšanju njihovog položaja, a posebno značaj usvajanja Strategije reforme penzionog sistema,naglašeno je u Zadacima.

Također, potrebno je istaći jasan stav Konvencije FOS-a o spremnosti da svojim interesno-političkim djelovanjem spriječi svaku nakanu umanjivanja dostignutog nivoa materijalne i socijalne sigurnosti i da će svojim prijedlozima i inicijativama prema zakonodavnim i izvršnim organima svih nivoa vlasti zahtijevati preduzimanje i drugih mjera na poboljšanju njihovog materijalnog položaja,sa posebnim naglskom na upućivanje u parlamentarnu proceduru seta zakonskih prijedloga koji proističu iz usvojene Strategije reforme penzionog sistema.

FOS SDP BiH

 


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu