SDP BiH

Forum mladih SDP Novi Grad: Podrška zdravstvenim radnicima Kantona Sarajevo

Forum mladih Socijaldemokratske partije BiH pokrenuo je kampanju „Ostajemo ovdje“, a kojom želi ukazati na problem odlaska mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine i predstaviti rješenja koja će zadržati mlade u našoj državi.

Jedan od problema zbog kojih mlade odlaze iz naše zemlje jeste i nekvalitetna zdravstvena zaštita odnosno loš položaj zdravstvenih radnika. Ne samo da trenutno vladajuće političke snage urušavaju postojeći sistem zdravstvene zaštite u odnosu na korisnike (ukidanjem Studentske poliklinike, Zavoda za zdravstvenu zaštitu uposlenika MUP-a i Zavoda za zdravstvenu zaštitu uposlenika u saobraćaju, prestankom finansiranja Stomatološkog fakulteta iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, privatizacijom Stomatologij), a među kojim korisnicima zdravstvenih usluga su i mladi, već se aktivno radi i na srozavanju standarda života i rada uposlenika u zdravstvu, odnosno zdravstvenih radnika čime se onemogućava ostanak onim mladima koji su izabrali svoj naučni i profesionalni život posvetiti radu u zdravstvu.

Da bi cilj Foruma mladih SDP-a o ostanku mladih u našoj zemlji mogao biti ispunjen, mora se aktivno raditi na jačanju sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja koji se temelji na jednakoj dostupnosti kvalitetne zdravstvene zaštite, zaštiti prava pacijenata i zdravstvenih radnika.

Obzirom da se standard pacijenta ne može posmatrati odvojeno od standarda zdravstvenih radnika, Forum mladih SDP Novi Grad Sarajevo, kao organizacija djelovanja mladih pri SDP-u na prostoru najmnogoljudnije općine Kantona Sarajevo i općine na čijoj se teritoriji nalazi najveći broj zdravstvenih ustanova, ovim putem izražava svoju punu solidarnost i podršku svim zdravstvenim radnicima Kantona Sarajevo, ali i šire, a koji su za 13.10. najavili generalni štrajk.

Samo zajedničkom borbom možemo ostvari zajedničke ciljeve javne, kvalitetne i svima dostupne zdravstvene zaštite o kojoj odlučuju i korisnici i radnici.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu