SDP BiH

Enver Bijedić

Enver Bijedić rođen je 1961. godine u Tuzli .Osnovnu školu, matematičku gimnaziju i Rudarsko-mašinski fakultet završio u Tuzli. Postdiplomski studij završio 2010. godine i stekao zvanje magistra ekonomskih nauka, smjer Opšti menadžment.
Prije rata u BiH radio u privatnom preduzeću. Od 15.5.1992. godine, kao dobrovoljac, uključuje se u Armiju RBiH, tako da je kraj rata dočekao kao oficir Armije BiH. Po završetku rata radio u Tvornici poliuretanske hemije „Polihem“, a od decembra 1996. godine u Carinskoj upravi FBiH gdje je obavljao sljedeće funkcije: stručni saradnik za pregled robe, te carinski inspektor za prijem dokumenata.
Od 1998. godine u Carinskoj Upravi Federacije BiH, stručni saradnik za obavještajne poslove u sektoru za sprečavanje krijumčarenja, šef Carinske ispostave u Tuzli i upravnik Carinarnice Tuzla.Od aprila 2005. godine do sada direktor JP „Direkcija za izgradnju“.
Član je Predsjedništva SDP BiH i predsjednik Teniskog kluba „Sloboda“ Tuzla.

Oženjen, otac jednog djeteta.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu