SDP BiH

Edis Dervišagić

Rođen 22.04.1973. godine u Gradačcu. Osnovnu školu je završio u Srnicama Donjim 1988. godine. Od 1988. do 1992. godine pohađao je i završio srednju Elektrotehničku školu u Tuzli, smijer tehničar računarske tehnike i automatike. Po izbijanju agresije na Bosnu i Hercegovinu, u junu 1992. godine dobrovoljno se uključio u jedinice Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine na području općine Gradačac. Za svoje učešće u jedinicama ARBiH nagrađen je pismenim priznanjem komande Operativne grupe 1 – Bosanska Posavina.U vremenu od 1994. do 1999. godine pohađao je i uspješno okončao dodiplomski studij na Filozofskom fakultetu Tuzla, odsjek: Historija-geografija. Diplomski rad “Dubrovačko-bosanski odnosi u prvoj polovini XV stoljeća”, pod mentorstvom prof. dr. Envera Imamovića, odbranio je, 15.02.1999. godine.U periodu od 1999. do 2011. godine radio je kao profesor historije-geografije u JU O.Š. „Ivan Goran Kovačić” u Gradačcu i stekao stručno zvanje profesor savjetnik. Postdiplomski studij iz historije Bosne i Hercegovine, pohađao je na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Uspješno je ispolagao sve planom predviđene nastavne predmete sa prosječnom ocjenom 9.57 i time stekao uvjet za prijavu teme i izradu magistarskog rada. Autor je više udžbenika iz historije za učenike osnovne škole i gimnazije te nekoliko priručnika za nastavnike i učesnik više međunarodnih stručnih seminara. Kao ekspert Vijeća Evrope za didaktičko-metodičke pristupe izučavanja historije u nastavi, održao je seriju predavanja i radionica u okviru modularnog Seminara za pedagoške savjetnike i nastavnike/profesore u Bosni i Hercegovini. Pod pokroviteljstvom Vijeća Evrope i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, kao rezultat rada u okviru navedenog projekta, 2008. godine je štampan Priručnik za nastavnike povijesti u Bosni i Hercegovini u kojem je objavljen i njegov rad pod nazivom „Razvijanje učeničkih vještina i sposobnosti historijskog razmišljanja kroz sadržaje udžbenika historije/istorije/povijesti u Bosni i Hercegovini” (Developing skills and competencies in BiH).Kao član multinacionalnog tima pedagoških savjetnika i profesora historije iz Bosne i Hercegovine, više puta je učestvovao na stručnim savjetovanjima koji su organizirani na Institutu za istraživanje udžbenika „Georg Eckert” u Braunschweigu, Njemačka. U mandatnom periodu 2008.-2012. bio je član Općinskog vijeća a u razdoblju 2011.-2012. obavaljao je funkciju Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Gradačac. Član je Glavnog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Živi i radi u Gradačacu. Oženjen je i otac jednog djeteta.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu