Greda: Na koji ćemo način riješiti sve veći broj pasa lutalica koji ugrožavaju bezbjednosnu situaciju građana?

• VIJEĆNIČKO PITANJE: U skladu sa članom 155. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko, postavljam pitanje da li je planirana izgradnja azila za pse na našoj općini?

Ukoliko nije planirana, interesuje me na koji ćemo način riješiti sve veći broj pasa lutalica koji ugrožavaju bezbjednosnu situaciju naših građana?

• VIJEĆNIČKA INICIJATIVA: U skladu sa članom 156. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko, te u skladu sa usvojenom inicijativom vijećnika iz prethodnog saziva OV, Dalibora Tomičić, da se u mjesecu maju 2016.godine omogući besplatna registracija obrta na području Općine Visoko, predlažem da u tekućoj 2017. godini proširimo vremenski obuhvat na dva mjeseca i time postignemo još bolji efekat na poduzetništvo i zaposlenost na našoj Općini.

OBRAZLOŽNJE: Mišljena sam da moramo nastaviti trend stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta na području Općine Visoko. Potrebna je dobra promocija akcije i informiranost građana o istoj. Smatram da bi ova akcija trebala potaknuti neke poduzetne i mlade ljude , da se odvaže i registruju poslovne subjekte i time doprinesu razvoju privrede na teritoriji naše Općine.

Znamo da su mala i srednja preduzeća motor razvoja uspješnih ekonomija, tako da bismo i mi trebali samo prepisati ovaj recept uspjeha. Ono sto ćemo kratkoročno izgubiti na administrativnim taksama, dugoročno ćemo dobiti kroz poreze i otvaranje novih radnih mjesta.

Elvis Botić : Konstruktivnim i konkretnim radom, može se dosta pozitivnog napraviti

Sa koliko godina ste se krenuli baviti politikom i šta vas je privuklo ?

Politikom se bavim od svoje 18. godine, kada sam i postao član SDP BiH, a nedugo zatim i predsjednik Foruma mladih OO SDP BiH Žepče, kada zapravo i kreće moj ozbiljniji politički angažman. Biti član SDP-a u Žepču – u sredini visoko izraženih nacionalnih podjela je ustinu teško, ali sa druge strane i jedan veliki izazov. Čitav sistem u Bosni i Hercegovini je apsolutno u suprotnosti sa građanskim promišljanjima, gdje je građanin već unaprijed osuđen na beskonačnu političku borbu. Oduvijek sam uživao pomagati drugima, to me čini ispunjenim i sretnim, tako da sam kroz politiku uočio jednu mogućnost da nastavim činiti dobre stvari za svoje sugrađane, ali na jednom višem nivou.

Šta je za vas najveći problem mladih ljudi u BiH ?

Uvjeren sam da će 99% mladih ljudi u našoj domovini na ovo pitanje odgovoriti isto, odnosno da je trenutno najveći problem mladih ljudi nezaposlenost, sa čime se naravno i ja slažem. Nakon završetka srednje škole i fakulteta obično iduća destinacija mladih ljudi je evidencija Biroa za zapošljavanje na kojoj godinama čekaju na prvo zaposlenje. Neki imaju sreću pa dočekaju, drugi ne, dok u zadnjih nekoliko godina imamo i one treće, koji dižu sidro i napuštaju luku domovine. Pored nezaposlenosti mlade opterećuju i drugi poroci bosanskohercegovačkog društva među kojima su svakako korupcija i loš obrazovni sistem. Vjerujem da bi svi skupa trebali više energije usmjeriti ka konkretnom rješavanju problema mladih , a ne prema samoj identifikaciji problema, jer evidentno svi znamo šta muči mlade.

Da imate ovog momenta moć kao političar, na nivou države, šta bi ste prvo uradili?

Ubjedljivo najdraže pitanje, učinio bih sve da me sutra kad izađem pred građane ne bude stid što sam političar, što se bavim tim poslom, odnosno da sam dio sfere ljudskog djelovanja koja je trenutno u BiH u potpunoj suprotnosti sa onim što bi trebala biti. Prije svega bih uredio primanja u javnom sektoru, smatram da je birokratija rak rana našeg društva i da se neuređenost u ovoj sferi negativno reflektuje i na druge oblasti. Nije moralno i dopustivo da direktori pojedinih Javnih ustanova imaju mjesečna primanja i preko 10,000 KM, a da sa druge strane imamo penzionere i radnike sa minimalnim mjesečnim primanjima do 400,00 KM.

Kako se danas u BiH gleda na politiku i političke opcije?

Evidentno da u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu imamo sve veći broj političkih opcija, a paralelno s time je i sve veći broj političkih transfera, što za produkt ima jednu apsolutno pogrešnu političku percepciju, koja se u širim narodnim masama doživljava kao stvar isključivo ličnog interesa. Ideja i zajednički interesi kao osnova politike i političkog djelovanja su apsolutno marginalizirani.

Kako smatrate da možete doprinijeti promjenama u Općinskom vijeću Žepče?

Prije svega svaki vijećnik mora da zna da je dobio povjerenje od građana i da shodno tomu mora da zastupa i brani interese tih građana, koji su u općini Žepče mnogo puta prevareni, obespravljeni, majorizirani i zaboravljeni. Izbori se dobijaju jeftinim političkim trikovima, koji nažalost zbog lošeg ekonomskog stanja građana 20 godina zatvorene političke – interesne krugove održavaju na vlasti. Bez obzira na apsolutnu političku moć, koju imaju vladajuće političke opcije HDZ i SDA ( 21 od 25 vijećnika ) smatram da se konstruktivnim i konkretnim radom, osluškujući potrebe građana može dosta pozitivnog napraviti. Moj životni moto je da kritika bez konstruktivnog rješenja kritikovanog problema nije kritika i tako ću se ponašati i djelovati u Općinskom vijeću.

Refik Višća, zavidovićki heroj poput Srđana Aleksića

Nakon što je pijanog vojnika spriječio da maltretira 12 srpskih zarobljenika, Refik Višća bio je upucan i ubijen. Ovaj heroj koji je u najtežim vremenima pokazao najveći čin humanosti danas je nažalost zaboravljen od mnogih. Klub vijećnika SDP Zavidovići traži da se jedna od gradskih ulica imenuje po Refiku Višći, heroju koji je život izgubio braneći srpske zarobljenike. Osobe poput Refika Višće i Srđana Aleksića ne smiju biti zaboravljeni jer su svojim humanim djelima nisu spasili samo živote, nego su i održali nadu u ljudskost.
Klub vijećnika SDP Zavidovići je na četvrtoj sjednici Vijeća Općine uputio inicijativu prema kojoj bi se jedna od zavidovićkih ulica trebala dobiti ime po Refiku Višći.
U tekstu inicijative stoji da „njegov nesebični i plemenit čin i danas živi i podsjeća na istinske vrijednosti koje čovjek treba posjedovati i njegovati. Refik mora postati sinonim za čovječnost u vremenima u kojima je ona bila na najvećem ispitu. Refikovog čina moramo se sjećati svakog dana, jer samo tako možemo biti sigurni da smo na pravom putu – putu časti, poštenja i ljudskosti“, navodi se u inicijativi.

Prijedlog zavidovićkih socijaldemokrata je da se po Refiku Višći nazove ulica ili dio ulice Mehmed Paše Sokolovića, jer se baš tu nalazi objekat u kom se tragični čin desio.

Odgovor na saopćenje predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg OV Visoko

Saopćenje koje su izdali gospodin Bajro Fejzić – predsjedavajući Općinskog vijeća Visoko i gospodin Vahid Ramić –dopredsjedavajući OV Visoko, a odnosi se na onemogućavanje naše zastupnice Jasmine Zubić da učestvuje u raspravi je zapravo najbolji dokaz javnosti za sve navode koje smo iznijeli u prethodnom saopćenju.

Gospoda Fejzić i Ramić, potpisnici spornog saopćenja su zlouptorijebili svoje javne funkcije kako bi kroz javno obraćanje građanstvu izvrijeđali svoje političke oponente, u ovom slučaju SDP i Jasminu Zubić čiju su želju da učestvuje na četvrtoj sjednici Općinskog vijeća Visoko okarakterisali kao pokušaj „da sjednicu vijeća iskoristi kao prostor za ličnu promociju i predizbornu kampanju“.

Ostaje nejasno kome se pričinjava 2017. godina kao „izborna godina“ i kako je moguće da političarki koja je odslužila šest godina u Općinskom vijeću i služi šest godina u Parlamentu FBiH je potreban prostor za „ličnu promociju“.

Dakle u zvaničnom saopćenju predsjedavajući i dopredsjedavajući na najprimitivniji način već vrijeđaju političke neistomišljenike. Iz ovakvog bahatog stava možemo zaključiti da gospoda koji su politički eksponenti Nezavisne liste i SBB-a, vijeće već smatraju „svojim“ i sasvim im je prihvatljivo da zvanično saopćenje koje potpisuju sa svojim javnim funkcijama koriste za političke obračune.

Smatramo da je navedenim saopćenjem samo dokazano ono što su na četvrtoj sjednici OV Visoko demonstrirali predsjedavajući i dopredsjedavajući kada su suprotno Poslovniku OV Visoko onemogućili našu zastupnicu da uzme učešće u radu vijeća. Dokazali su svoj stav prisvajanja vijeća kao privatnog vlasništva u kojem ne vrijede zakoni i propisi i nepresušnu želju da se sile nad predstavnicima političke manjine.

Ipak radi interesa građana, a suprotno „teorijama zavjere“ o kojima su fantazirali predsjedavajući i dopredsjedavajući u svom saopćenju, želimo da javnosti objasnimo razlog zbog kojeg je Jasmina Zubić tražila riječ.  Naša zastupnica je vijeće htjela informisati o dva zakona koja će direktnu korist tj. novac donijeti općinama, pa tako i Visokom.

Radi se o Izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša, na koji je zastupnica Zubić uložila amandman koji bi 40 % novca iz navedenog fonda usmjerio ka lokalnim zajednicama. Naš plan je bio da na četvrtoj sjednici vijeća tražimo podršku vijećnika za amandman kroz Savez općina i gradova.

Drugi zakon je Zakon o boravišnoj taksi, u čijem nacrtu smo također željeli da učestvuje vijeće kroz inicijativu Savezu općina i gradova za podršku teksta zakona po kojem bi općine konačno imale direktna sredstva kroz pomenutu taksu.

Nadamo se da predsjedavajući i dopredsjedavajući shvataju da su se oba zakona savršeno uklapala u većinu tačaka dnevnog reda, s obzirom da smo na četvrtoj sjednici OV Visoko usvajali strateške urbanističke planove. Ali ako predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg novac koji općina može dobiti zalaganjem drugih političkih subjekata osim NL i SBB ne zanima, premda nam je takva vizija politike neshvatljiva i potpuno je štetna po građane mi je moramo prihvatiti ako je ona izraz volje većine.

Općinsko vijeće Visoko je predstavnik građana i kao takvo je i u vlasništvo građana, a ne jedne, dvije ili pet partija okupljenih u vijećničku većinu. Vijeće svoj rad obavlja u skladu sa važećim propisima i ne smije zavisiti od raspoloženja ili hirova onih koji vode sjednicu. Obaveza predsjedavajućeg ili dopredsjedavajućeg je na četvrtoj sjednici vijeća bila da u skladu sa Članom 59. Poslovnika  zastupnici Zubić dadnu riječ, a da je upozore ili uzmu joj riječ ukoliko ne bude diskutovala o temi. Tako je po Poslovniku OV Visoko.

Sve ostalo su „privatizacije vijeća“, teorije zavjere, uvrede i ponašanje nedostojno nositelja javnih funkcija.