SDA protiv javne kuhinje , ali je za kupovinu automobila za načelnika Gornjeg Vakufa – Uskoplja

KRATAK OSVRT KLUBA VIJEĆNIKA SDP-a NA 3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA GORNJI VAKUF – USKOPLJE

VIJEĆNIČKA PITANJA

Dostavljanje nepotpunih i neodgovornih odgovora na konkretna pitanja upučena od Kluba vijećnika SDP-a je ustaljena praksa «Velike koalicije», misleći na SDA i HDZ, iako se pitanja odnose na krucijalne probleme stanovništva općine Gornji Vakuf- Uskoplje.

PRIJEDLOG BUDŽETA OPĆINE GORNJI VAKUF – USKOLJE ZA 2017. GODINU

Klub SDP-a je glasao protiv prijedloga Budžeta za 2017. Godinu. Razlog tome je neprihvatanje prijedloga izmjene i dopune Budžeta koju je predložio Klub SDP-a, a glase:
•             Ukinuti izdvajanja na ekonomski kod 821621 u visini od 150.000 KM. Navedeni ekonomski kod se odnosi na izgradnju «Industrijske zone». Razlog ukidanja je prethodno ulaganje Općine od 1.250.000 KM, a potom niti jedno radno mjesto nije otvoreno;
•             Ukinuti izdvajanja na ekonomski kod 821321 u visini od 45.000 KM, odnosno nabavka novog automobila u svrhu korištenja načelnika Općine gosp. Čauševića;
•             Povećati izdvajanja za nezaposlene porodilje sa 20.000 KM na 45.000 KM;
•             Osnovati i uvrstiti u Budžet fond za mlade poduzetnike (pokretanje vlastitog biznisa za nezaposlene mlade osobe do 35 godina starosti) u visini od 40.000 KM;
•             Povećati financijska sredstva za poljoprivredu sa predviđenih 50.000 KM na 70.000 KM  (fond za oporavak od prirodnih nepogoda);
•             Izdvojiti financijska sredstva za otvaranje Javne kuhinje u vrijednosti od 45.000 KM;
•             Izdvojiti financijska sredstva za osnivanje i pokretanje radio stanice Gornji Vakuf – Uskoplje u iznosu od 30.000 KM;
•             Osnovati fond za nadarene učenike osnovnih i srednjih škola u iznosu od 5.000 KM;
•             Osnivanje fonda za socijalno ugrožene porodice u iznosu od 30.000 KM, od toga:

  1. Jednokratna pomoć roditeljima koji školuju troje i više djece;
    2.            Kupovina udžbenika za djecu koja pripadaju socijalno ugroženoj kategoriji;
    3.            Obezbjeđenje mjesečnih putnih karata učenicima srednjih škola iz ruralnog područja.

IZVJEŠTAJ O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA I UPRAVE ZA 2016. GODINU

U navedenom izvještaju našli smo mnogo nepravilnosti, gdje je gosp. Čausević obrazloženje nepravilnosti, svojim odgovorom, i sam sebe zbunio. Zbunjujući primjer su općinski poticaji za poljoprivredu. Naime, prema izvještaju općinskog načelnika i uprave za 2016. godinu predviđena su izdvajanja iz Budžeta za 2016. godinu u visini od 50.000KM, a utrošeno je 26.200 KM. Međutim, kontraverznost se javlja u Izvršenju budžeta za 2016. godinu kao ključnom dokumentu, gdje je upisano da je utrošeno samo 1.200 KM a ne 26.600 KM.

Potom, kritički smo se osvrnuli na infrastrukturne projekte gdje se očigledno radi po stranačkoj zastupljenosti i broju glasova SDA i  HDZ, a ne po stvarnoj potrebi građana.

Također, na 2. sjednici OV  Gornji Vakuf – Uskoplje na dokumentu za Izvršenje Budžeta od 01.01. do 31.09.2016. godine uvidjeli smo porast rashoda na plaće uposlenika, na što smo postavili pitanja:

  1. da li je načelnik sa općinskom službom povečao plate uposlenicima bez odluke OV-a ?
    2.            Odnosno, da li je zaposlio 2 radnika bez saglasnosti OV-a i konkursne procedure?

Gosp.Čausević je odgovorio da se  uvećani rashodi odnose na minuli rad na radni staz uposlenika koji iznosi 5% i da nije uposlio nikoga.
Međutim, ako uzmemo u obzir da je na 3. sjednici kroz Izvještaj o radu načelnika za 2016. godinu prikazao dva izdata rješenja o prijemu u radni odnos Općine Gornji Vakuf – Uskoplje, čime je gosp.Čaušević demantovao svoj prethodni odgovor i time pogazio svoju riječ.

PROGRAM RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA 2017. GODINU

U programu rada općinskog načelnika za 2017. godinu, kao kapitalni projekat, planirano je asfaltiranje gradske ulice sa sporednim ulicama, te izmjena vodovodne i kanalizacione mreže. Ovaj projekat je vrijedan 7.200.000 KM, dok Općina u Budžetu planira samo 500.000 KM ili oko 7%, što je manje za 6.700.000 KM od potrebnih sredstava.
Projekat je rađen u privatnoj kompaniji, bivšeg  Federalnog premijera, gosp.Nedžada Brankovića ili masi poznatiji po nadimku “Sve po zakonu”.

Uglavnom, općinski načelnik i pomoćnici  načelnika (SDA-HDZ) odgodili su usvajanje Budžeta za 2017.godinu od decembra 2016. do 16.02.2017.godine radi iznalaženja kredita kod Razvojne Banke FBiH ili komercijalnih banaka, što im nije poslo za rukom. OO SDP Gornji Vakuf – Uskopje, kao ozbiljan i odgovoran politički faktor, smatra da Općina nije spremna na pokretanje ovakvog  projekta. Za početak realizacije najvažnijeg infrastukturnog projekta u posljednjih 25 godina, kao što je ovaj, su potrebna mnogo veća financijska sredstva od 500.000 KM. Projekat koji u sebi sadrži izmjenu kompletne gradske vodovodne i kanalizacione mreže se ne može raditi fazno kroz više godina jer će u tom periodu građani biti uskraćeni za normalno snadbijevanje vodom što je nedopustivo u 21. vijeku. Smatramo da se tako veliki poduhvat za našu općinu neće moći završiti za 2 ili 4 godine, ali isto tako smo stava da u prvoj fazi trebaju biti završeni svi radovi koji bi obuhvatili vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Nažalost, ovo je još jedno predizborno obećanje za naredne izbore 2018.godine, a kao primjer takvoj praksi navodimo i sportsku dvoranu koja je radi politizacije i predizbornih igara i dan danas u fazi izgradnje.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA O POGODNOSTIMA ZA INVESTITORE U INDUSTRIJSKOJ ZONI

Klub vijećnika SDP je podržao ovakvu odluku radi poboljšanja ekonomsko – socijalnog stanja u Gornjem Vakufu – Uskoplju. Ipak, velika je stopa nezaposlenosti i evidentan odlazak ljudi iz naše Općine. Smatramo da bi ovom izmjenom i dopunom pomogli privrednicima koji investiraju na privatnom vlasništvu sa vežećom odlukom o pogodnostima koja se primjenjuju na poduzetnike koji bi investirali u industrijskoj zoni.

IZVJEŠTAJ O PLANU JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

Mi u SDP-u smo bili protiv Izvještaja o planu javnih nabavki za 2016. godinu. Između ostalog, razlog tome je i finansiranje tzv. “Traktorskog puta” u vrijednosti od 80.000 KM za potrebe ŠUME SREDNJE BOSNE u MZ Voljevac.
Nismo dobili konkretan i kvalitetan odgovor na pitanje, zašto je Općina Gornji Vakuf – Uskoplje finansirala izgradnju «traktorskog puta» za Šume Srednje Bosne, iako su iste pod ingerencijom Srednjobosanskog Kantona / Kantona Središnja Bosna?

ZAKLJUČAK

Poštovani i cijenjeni sugrađani, pozivamo vas da se napokon probudimo iz sna i zajedno bistrih očiju uvidimo DIKTATURU i FAŠIZAM koji nam nameću SDA i HDZ. Stanite uz SDP i zajednički se obratimo vladajućoj koaliciji riječima: «SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU!»

Prezentovan projekat „Problem iseljavanja mladih iz BiH“

Jučer u Travniku je održan zajednički sastanak članova Predsjedništva Kantonalnog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Srednjobosanskog kantona/Kantona Srednja Bosna, vijećnika u općinskim vijećima SBK/KSB, zastupnika u Skupštini SBK/KSB i Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon što je Izvještaj sa 1. sjednice koordinatora vijećnika na području SBK/KSB jednoglasno usvojen, predsjednici Klubova vijećnika iz svih općina SBK/KSB su izvijestili prisutne o dešavanjima na održanim sjednicama općinskih vijeća.

Vijećnici u Općinskom vijeću Travnik Zoran Gazibarić, Siniša Dukić i Salim Šabić su prezentovali projekat „Problem iseljavanja mladih iz BiH“, te na taj način ukazali na ovaj gorući problem, ali i ponudili konkretna rješenja. Klub vijećnika SDP-a u Općinskom vijeću Travnik je prikupio dovoljan broj potpisa za održavanje vanredne sjednice Općinskog vijeća, koja će se održati u naredne dvije sedmice.

Na sastanku je dogovoreno da se u narednom periodu formira radna grupa koja će raditi na pripremi ove prezentacije za ostale općine. Radna grupa će ponuditi konkretna rješenja za stvaranje uvjeta da mladi ljudi ostaju u svojoj državi.

S tim u vezi bit će definisani konkretni problemi, te predložena rješenja kako bi se djelovalo u smjeru smanjenja iseljavanja mladih ljudi u svakoj općini SBK/KSB. Prema tome, u nekim općinama će vijećnici zatražiti vanrednu ili tematsku sjednicu na kojoj će se prezentirati ova vrlo aktuelna tema u našoj državi, a u nekim općinama, u kojima ne bude prostora za vanrednu sjednicu, ova tema će biti problematizirana kroz inicijative, vijećnička ili zastupnička pitanja, te kroz tačke dnevnog reda na narednim sjednicama općinskih vijeća ili Sjednice Skupštine SBK/KSB.

Zaključak sastanka je da ovim projektom ne možemo spriječiti masovno iseljavanje mladih ljudi u zemlje Europske unije, ali možemo djelovati preventivno, u smjeru ukazivanja na ozbiljnost ovog problema, ali i sprovođenja konkretnih aktivnosti koja će pomoći u smanjenju ove pošasti. Svaki građanin u Bosni i Hercegovini ima pravo na egzistenciju u svojoj državi, te jedino zajedničkim radom svih nivoa vlasti to trebamo i možemo ostvariti.

OV Travnik će raspravljati o problemu iseljavanja sa područja Travnika

Vijećnik Socijaldemokratske partije BiH (SDP BiH), Zoran Gazibarić, predložio je održavanje posebne sjednice Općinskog vijeća na kojoj bi se razgovaralo samo o problemu iseljavanja sa područja općine. Vijećnici za prisustvo ovoj sjednici ne bi dobijali naknadu. Vijećnici su tokom sjednice Općinskog vijeća Travnik potpisivali ovu inicjativu. Na kraju, inicjativu je podržalo 27 od 29 prisutnih vijećnika.

Problem iseljavanja stanovništva u zemlje Evropske Unije u potrazi za boljim životom prisutan je u zemljama regije i u cijeloj BiH, a nije zaobišao ni srednju Bosnu i Općinu Travnik. Evidentan je odlazak stručnog medicinskog kadra.

Vedrana Kisić: Moramo djelovati u pravcu zadržavanja mladih ljudi u Bosni i Hercegovini

Na početku intervjua, recite nam nešto više o sebi, koliko godina imate, čime se bavite?

Zovem se Vedrana Kisić. Imam 29 godina. Iz Bugojna sam. Po zanimanju sam profesorica bosanskog jezika i književnosti. Donedavno sam radila u Mješovitoj srednjoj školi Donji Vakuf, trenutno sam nezaposlena. Ipak, nisam besposlena. Aktivan sam član amaterskog pozorišta FEDRA, te sam do sada režirala jednu dječiju predstavu, a kao član odrasle scene Teatra sam i glumila u njih nekoliko. Volim pozorište, te sam redovno i u organizaciji tradicionalnog Festivala amaterskih pozorišta te lutkarskih bijenala. Maksimalno sam društveno angažovana kad su u pitanju kulturna dešavanja u Bugojnu.

Koju funkciju obavljate u svojoj općinskoj organizaciji?

Ja sam sekretar Foruma mladih Općinske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Bugojno, član sam Predsjedništva i Odbora OO SDP BiH Bugojno.

Za šta ćete se zalagati kao općinska vijećnica?

Neću odstupati od onoga što sam govorila u toku kampanje, ja ću se zalagati za obrazovanje i kulturu u Bugojnu. Mislim da je potrebno i za jedno i za drugo izdvajati mnogo više sredstava, jer kultura je ono što trebamo njegovati i čuvati, i ponekad imam osjećaj da nije na mjestu na kojem treba da bude. Naravno, jednako važno je i obrazovanje, jer to je istovremeno naša bolje i svjetlija budućnost. Budući da sam iz reda mladih ljudi, a i sama sam svjesna nezavidnog položaja u kojem se mi mladi ljudi nalazimo, i planiram se ove četiri godine najviše zalagati za nas mlade ljude koji zaslužujemo da radimo, ali u našoj zemlji, da učestvujemo u projektima koji se tiču upravo nas, da pokažemo koliko mi možemo i znamo, i da stvorimo jedno pozitivno ozračje i radnu atmosferu u našem gradu, a samim time i našoj državi.

Koji su osnovni problemi u vašoj lokalnoj zajednici?

U Bugojnu bih kao najveći problem navela nezaposlenost. Sve više Bugojanki i Bugojanaca, pogotovo mladih ljudi, odlazi u zemlje Evropske unije u potrazi za boljom budućnosti. Prema najnovijim podacima, na spisku Biroa za zapošljavanje Bugojno trenutno se nalaze 5864 nezaposlene osobe, od kojih su 387 osobe koje imaju fakultetsku diplomu. To je i više nego zabrinjavajući podaci, te je potrebno djelovati u smjeru smanjenja broja nezaposlenih, kroz projekte Federalnog zavoda za zapošljavanje ili projekte Općine Bugojno.
Veliki problem u Bugojnu su i psi lutalice. To je višegodišnji problem. Postojala je inicijativa izgradnje azila, što se nikad nije realizovalo. Nezbrinutih pasa je sve više na ulicama našeg grada, i prepušteni su ulici.U gradu djeluje Udruženje za zaštitu životinja „Flekica“, ali zbog teškog finansijskog stanja rukovodstvo Udruženja nije u mogućnosti da se pobrine za sve pse, te su svakodnevno i gladni, a nerijetko napadaju i građane Bugojna. Izgradnja azila bi bila idealan potez, jer bi na taj način se riješio problem pasa lutalica, a s druge strane određen broj osoba bi se zaposlio.

Sve više mladih odlazi iz Bosne i Hercegovine, kakvo je stanje u vašoj Općini?

U Bugojnu je stanje i više nego zabrinjavajuće. Sve više mladih odlazi u zemlje Evropske unije u potrazi za boljom budućnošću. Jedan dio mladih ljudi odlazi i na kruzere, te na taj način ostvaruju zaposlenje. Čitav problem je u sistemu, nakon završenog studija, mladi se vraćaju u Bugojno, i veliki vroj njih završi samo kao broj na spisku Biroa za zapošljavanje. Nikakve motivacije ni nagrade nema na kraju završenog fakulteta. Mi moramo djelovati u pravcu zadržavanja mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. To možemo kroz podršku aktivnim mjerama zapošljavanja. Ne zaboravimo, mladi imaju znanje, potrebna im je podrška za njihov obrazovni i profesionalni razvoj, te da učestvuju u razvoju naše općine, te da na taj način pokažu svoju inovativnost i kreativnost. Vrijeme je da: „Na mladima svijet ostaje“ ne bude više samo floskula, već da zaista to bude istina, i da im/nam se da prilika koja nam je prijeko potrebna kako bismo ostali u Bosni i Hercegovini, te ostvarili zaposlenje, porodicu, pristojan i dostojanstven život.