Mladi u Ključu dio edukacije SKOK

Sedmica edukacije SKOK je iza nas. SKOK je posjetio Ključ a veliki broj učesnika edukacije ocijenio je edukaciju kao dobru priliku da se glas mladih u Bosni i Hercegovini čuje, te da se napokon za njihove probleme počnu tražiti rješenja.
Do sada edukaciju su prošli mladi iz Hercegovačko- neretvanskog i Unsko-sanskog kantona. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine će u narednom periodu svoju pažnju posvetiti edukacijama mladih i njihovom uključivanju u društveno-političku scenu Bosne i Hercegovine. Dosadašnja iskustva pokazuju da je veliki problem manjak aktivizma i interesa mladih za politiku i poboljšanje njihovog položaja u društvu.
Naredni edukacije SKOK održavaju se u Tuzli, Kalesiji, Srebreniku i Gradačcu.

Filipović: Preko transparentnosti do kvalitenijeg rada

Na šestoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš, vijećnik Damir Filipović je  uputio par pitanja, te tražio objašnjenje za odbijanje transparentnog rada Općinskog vijeća Ilijaš.

Još u prethodnom mandatu, kada je vijećnik Filipović obnašao funkciju predsjedavajućeg, nastojao je da se na oficijelnoj internet stranici Općine Ilijaš uvrsti rubrika vijećničkih pitanja i inicijativa, kako bi građani mogli imati uvid, odnosno ocijeniti rad izabranih zvaničnika tog tijela. Također se zalagao i za video prenos sjednica vijeća, što je tadašnja aktuelna većina, kao i općinski načelnik odbili pod izgovorom da je skupo snimanje sjednica i prenos sjednica na jednu od televizijskih kuća.

Na drugoj sjednici općinskog vijeća u novom sazivu, Filipović je ponovio inicijative iz prethodnog mandata sa djelomičnom izmjenom.

“Smatram da je jedan od načela lokalne samouprave i uprave pored transparentnosti utroška javnih sredstava  i transparentan rad lokalnih vijeća, te u skladu sa navedenim smatram da nam je neophodno da se sjednice prenose. Obzirom da je u velikoj mjeri napredovala tehnologija, sjednice se mogu prenositi uz minimalna i jednokratna ulaganja, putem web streama ili na način da se snime i postave na youtube kanal, kako bi građani vidjeli kome su dali svoje povjerenje i na koji način ih izabrani vijećnici zastupaju.

Svakako da je pored prenosa sjednica neophodno načiniti i rubriku vijećničkih pitanja i inicijativa, gdje bi građani mogli vidjeti pitanja i inicijative svakog pojedinačnog vijećnika, kao i njihov cjelokupni angažman od sjednice do sjednice.

Smatram da bi uvođenjem ovih novosti svi bili na dobitku, građani bi imali uvid u rad i dostupnost informacija sa sjednica, dok bi na sjednicama bio kvalitetni rad općinskih vijećnika. Spriječili bi neprimjerena ponašanja na sjednicama, kao i ‘natjerali’ pojedine vjećnike da upute po neku inicijativu ili postave pitanje, a ne da budu na mobitelima ili jednostavno ‘podignu ruku’ kada je to potrebno.

Nije ovo ništa novo, veliki broj vijeća ima ovakav vid transparentnog rada, ali mi i dalje nije jasno zašto lokalne vlasti u Ilijašu odbijaju transparentan rad i dostupnost informacija građanima ako nemaju šta kriti?

Nadam se da će aktuelna vlast uvidjeti moje zalaganje, ta da će se na jednoj od sjednica općinskog vijeća naći i tačka Transparentnog rada OV Ilijaš.” – rekao je Filipović

Na sjednici je jednoglasno usvojen Zaključak kojim se obavezuje općinski načelnik da uputi pismo namjere prema nadležnom Kantonalnom ministarstvu za otvaranje javnog poziva po pitanju koncesija a na osnovu geološke karte općine, što bi u velikoj mjeri otvorilo nova radna mjesta za firme koje bi dobile koncesiju. Zaključak je preložio Damir Filipović.

“Smatram da je ovakav Zaključak bio neophodan iz razloga što Općina Ilijaš obiluje prirodnim bogatstvima, a nalazi se na prvom mjestu po nezaposlenosti. Prethodno sam predlagao općinskom načelniku slične mjere po pitanju koncesija za što tada nije bilo sluha, te se nadam da će se u budućnosti otvoriti i ovo polje u cilju prosperiteta Općine Ilijaš, a ne samo onda kada se pojavi pojedinačna inicijativa od strane firmi bliskih vladajućoj strukturi.” – rekao je Filipović

SKOK edukacija u Bihaću i Bosanskoj Krupi

Nastavlja se realizacija edukacije SKOK u preko 45 gradova širom Bosne i Hercegovine, a mladi ljudi će imati priliku da otvoreno diskutuju o problemima i potencijalnim rješenjima.

Mladi socijaldemokrati iz Bihaća i Bosankse Krupe izdvojili su svoje vrijeme i bili učesnici četvrte edukacije SKOK te su proširlili svoja znanja i postali bogatiji sa argumentima zašto je socijaldemokratija njihov izbor. Mladi su istakli da je za njih najveći izazov loš standard življenja  i masovan odlijev mozgova iz Krajine, te ih raduje činjenica da se mogu na tom polju napraviti promjene kroz organizaciju ovakvih edukacija i okupljanja mladih.

SDP Bosne i Hercegovine ponosan je na ovaj program edukacije, kao jedan inovativan i motivirajući pristup u educiranju mladih.

Naredni SKOK se održava u Ključu.

Prvi korak ka političkoj edukaciji za članove FOM Stolac

Stolac je bio domaćin edukacije SKOK – Socijaldemokratski kratki otvoreni kurs.

Jednodnevni motivirajući program ima za cilj da okupi mlade ljevičare širom Bosne i Hercegovine, i da kroz interaktivna predavanja i diskusiju zajednički uoče probleme mladih.

Mladi iz Stoca su svojom aktivnošću na održanoj edukaciji  pokazali da žele sriječiti odlazak drugova i drugarica iz svog kraja.  Učesnici i učesnice su izrazili veliko zadovoljstvo povodom održavanja edukacije u njihovom gradu, jer smatraju da ovakvim edukacijama mogu dobiti nova znanja koja će im pomoći u borbi za prava mladih u svom gradu.

SKOK je SDP-ov novi pristup u političkom educiranju mladih. Na bazi dosadašnjeg iskustva kada su u pitanju edukativni programi koje realizuje SDP BiH, ukazala se potreba da se programi edukacija sistemski uvežu, te da se na neki način unaprijede i dograde.

Naredni SKOK organizuje se u Bihaću i Bosanskoj Krupi.