SDP BiH
Denis Bećirović

BiH mora imati slobodnu komunikaciju, a ne neškodljiv prolazak do otvorenog mora

Zastupnik SDP-a Denis Bećirović kazao je kako BiH želi dobre odnose sa Hrvatskom, ali da to bude na UN-ovom načelu suverene jednakosti i ravnopravnosti država. Dodao je da se naša zemlja nikada nije miješala u unutrašnja pitanja susjedne zemlje i da ne bi bilo loše kada bi se Hrvatska isto ponašala prema BiH.

Na kraju rasprave Bećirović je predložio pet zaključaka:

1. Slobodna komunikacija neke obalne države između svojih voda i otvorenog mora nije isto što i njezino pravo na neškodljiv prolazak. Prvi pojam odnosi se na slobodu plovidbe i on je znatno većeg opsega nego što pruža institut neškodljivog prolaska stranih brodova.

2. Prije izgradnje Pelješkog mosta treba trajno razrješiti određenje granice na moru i kopnu kroz dvostrani međunarodni ugovor o granici, koji će se primjenjivati podjednako i u dobroj vjeri od obiju strana ugovornica i koji će biti parlamentarno potvrđen, i u Saboru Hrvatske i Parlamentarnoj skupštini BiH.

3. Nužno je utvrditi, na međunarodnopravno primjeren način, pravni režim i širinu budućeg koridora koji će predstavljati vezu između bh. teritorijalnih voda i otvorenog mora Jadrana.

4. Predstavnički dom PS BiH konstatira da postoji međunarodni spor između dviju obalnih država (Bosna i Hercegovina i Hrvatska) koje dijele istočnu obalu Jadranskog mora. Zbog toga treba odabrati najprikladnije sredstvo za rješenje takvog spora s ciljem zadovoljenja obostranog interesa. Na tom putu treba odabrati najprimjerenija sredstva za mirno rješavanje sporova.

5. Predstavnički dom PS BiH zaključuje da se svim poslanicima i delegatima u Parlamentarnoj skupštini BiH dostavi odluka Stalnog arbitražnog suda u Hagu u predmetu Slovenija i Hrvatska.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu