SDP BiH

Armin Halitović

ARMIN HALITOVIĆ, od majke Nakife i oca Halida, rođen je 1970. godine.

Osnovnu i srednju školu završio je u Bosanskoj Krupi. Nakon toga upisao Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Početkom agresije na BiH prekinuo je studij i stavio se na raspolaganje Patriotskoj ligi BiH, kasnije TO BiH, A RBiH. Cijeli rat je proveo kao pripadnik 511. slavne bbr. Po završetku ratnih dejstava na istom fakultetu nastavlja studij, te 1999. godine diplomira i stiče zvanje diplomirani ekonomista.

Radni staž:

– 2000. HAF engeenering d.o.o. Bosanska Krupa

– 2002. Camelija banka Bihać, rukovodilac Sektora sredstava i plasmana

– 2003. ABS banka d.d. Sarajevo – Filijala Bihać, manager back-office

– 2008. KIB banka d.d. Velika Kladuša – Filijala Bosanska Krupa, direktor

– Načelnik Općine Bosanska Krupa


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu