SDP BiH

Amil Buljubašić

Datum rođenja: 28.04.1972. godine
Mjesto rođenja: Kraševo, Tešanj
Prebivalište: Kraševo, Tešanj
Nacionalnost: BiH (Bosanac i Hercegovac)
Stranačka pripadnost: SDP BiH
Zanimanje: Geometar, VSS dipl. ing. mašinstva za org. proizvodnju
Završena škola/stručno zvanje: SSS geometar, VSS dipl. ing mašinstva za org. proizvodnju
Radno iskustvo: 96-99 uposlenik MOFBiH u VFBiH – vojnik, 99-09 Općina Tešanj – geometar, 2009-2015 GU “Geometar” Jelah
Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Član Predsjedništva KO ZDK SDP BiH
Porodično stanje: Razveden, otac dvoje djece


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu