SDP BiH
SDP i DF GORAŽDE

Aktuelna vlast ugrožava interese svih građana BPK a razmjere zaostajanja u razvoju ovih prostora u odnosu na kantone u FBiH mogle bi biti nesagledive

Zajednička press konferencija Demokratske fronte i Socijaldemokratske partije je ujedno i poruka građanima BPK Goražde da će političko djelovanje naših stranaka biti usaglašeno, jedinstveno i konstruktivno sve do Općih izbora 2018. godine kada ćemo na izbore izaći sa usaglašenim programima kada su u pitanju javne politike u sferi socijalne zaštite, rada i radnih odnosa, zdravstva, obrazovanja, pravde, privrede te statusa penzionera i boračke populacije. Naše političko djelovanje neće i nikada nije bilo suprotstavljeno interesima građana već će to biti odgovor na stanje u kojem se nalazimo.

Na Općim izborima 2014. godine građani su se opredijelili za politiku SDA i nekoliko malih i marginalnih političkih subjekata zanemarujući pri tome činjenicu da je politika SDA raselila 1/3 Bošnjaka sa prostora gornjedrinjske regije, a da cijenu trenutne većine plaća pozicijama u javnim preduzećima i uzurpiranjem društvenih dobara. Nikada od svog postanka do danas u izvršnoj vlasti BPK Goražde nije bilo više premijera i ministara protiv kojih su pokrenute ili mogu biti pokrenute krivične prijave za zloupotrebu položaja i nenamjenskog utroška budžetskih sredstava. Nikada na čelu zakonodavne vlasti do ovog mandata u BPK Goražde nije sjedila osoba koja je protivpravno prisvojila finansijska sredstva kao ličnu korist i nastavila besramno da obnaša funkciju predsjedavajuće najvećeg zakonodavnog tijela. Ni jedna skupštinska većina prije ove aktuelne nije boračku populaciju jednoglasno izbacila iz vrha prioriteta Zakona o izvršenju budžeta i time sve pripadnike boračke populacije gurnula na marginu i na rub siromaštva. Ne pamti se ni vlada koja je kao odgovor na sve veće napuštanje seoskih područja pripremila odluku da se podsticaji za poljoprivredu smanje sa zakonskih 3% posto na predviđenih 1,5% iz Budžeta Kantona.

Trenutna većina u Skupštini BPK Goražde ultimatumima djeluje na izvršnu vlast, a da bi se SDA održala na vlasti, sa pozicija direktora ustanova i javnih preduzeća smjenjuju se perspektivni, a postavljaju stranački direktori, smjenjuju se upravni i nadzorni odbori, a na radna mjeste u javnoj upravi zapošljavaju se samo rodbina i stranački podobni. Od 2014. godine nijedan projekat općina i Vlade BPK Goražde nije uvršten u Program javnih investicija Vlade Federacije, transferi sa većih nivoa vlasti iz budžeta federalnih ministarstava kreću se u procentima ispod 0,5% grantova prema BPK Goražde, a sve se pravda namjenskim grantom sa koda 6141 podrške nižim nivoima vlasti. U iščekivanju granta Vlada BPK donosi odluke o transferima za socijalno ugrožene, za stipendije, boračka udruženja i sportiste, za kulturu i za pomoć privrednicima, ali se zbog nedostatka sredstava te odluke ne realizuju.

Potpuno je jasno da će i po doznačavanju granta ta sredstva biti utrošena na već donesene odluke, a da od kapitalnih investicija i razvojnih programa na prostoru BPK Goražde neće biti ništa. Stoga je i odluka rukovodstva SDP-a i DF-a da se jedinstvenim i odgovornim političkim djelovanjem stane na put političkom i pravnom nasilju na prostoru BPK Goražde, da se smanji ogroman utjecaj marginalnih političkih stranaka i pojedinaca i da se stvore ekonomski i društveni preduslovi sa jednakim pravima i prilikama za sve građane BPK Goražde. Ovim press-om rukovodstvo, članovi i simpatizeri DF-a i SDP-a poručuju građanima svih nacionalnosti da će se naša politička borba protiv onih koji su društvena dobra prisvojili na zakonit, ali nepošten način – nastaviti sa većim intenzitetom i odlučnošću.

Naše političko djelovanje će biti usmjereno na ostvarivanje socijalne jednakosti i pravde, na zaštitu obespravljenih radnika i na borbu za bolju zdravstvenu zaštitu i obrazovanje. Bez obzira na stranačku pripadnost ili ne pripadanje nijednoj stranci, stručni i odgovorni kadrovi moraju doći na ključne pozicije, a javne ustanove i preduzeća moraju voditi oni koji će od njih stvoriti efikasne i operativne poslovne jedinice, a ne kao do sada da stranački podobni, javna preduzeća i ustanove dovode do stečaja uz enormne gubitke koji se pokrivaju iz budžeta BPK Goražde. Ako je zakonodavna i izvršna vlast kriminalizovana i korumpirana, ako ta vlast ne čuje glas javnosti i ne osvrće se na sve teže uslove života i rada, onda svi zajedno moramo uložiti napore da tu i takvu vlast razvlastimo, a da pravo u odlučivanju preko izabranih predstavnika ponovo vratimo građanima i akademskoj zajednici.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu